formacio voluntariat

Formació Bàsica del Voluntariat

Slider

Durant el segon semestre d’aquest any realitzarem noves formacions bàsiques de voluntariat. Aquesta formació serveix per definir i contextualitzar el voluntariat, entendre què és i què implica, quins drets i deures té, quins tipus hi ha ,…

DESTINATARIS: Persones que han començat recentment a fer voluntariat a algun programa o aquelles persones que estan interessades en conèixer el món del voluntariat

5 de setembre – 16 a 20h – Espai d’Entitats de Palma (veure mapa)

26 d’octubre – 10 a 14h – Espai Comunitari Litoral, Palma (veure mapa)

7 de novembre – 16 a 19h – Eivissa (pendent de concretar)

14 de novembre – 16 a 19h –  Maó (pendent de concretar)

17 de desembre – 16 a 20h – Espai d’Entitats de Palma (veure mapa)