FORMACIÓ

A la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears apostem pel voluntariat de qualitat i aquest no es pot entendre sense una formació que permeti a les persones voluntàries desenvolupar la seva taca voluntària.

Segons la llei 11/2019 del 8 de Març de Voluntariat a les Illes Balears, estableix que:

“Article 10
Drets de les persones voluntàries
Les persones voluntàries, respecte de l’entitat en la qual s’integren, tenen els drets següents:
a) Rebre durant la seva participació en el programa de voluntariat i de manera regular informació, formació, orientació i suport per part de l’entitat de voluntariat. Al mateix temps, tenen dret a rebre els mitjans necessaris per desenvolupar l’acció voluntària….”

A continuació us detallem el tipus de formacions que podeu trobar a la PLAVIB:

 

Per a inscriure-vos a les formacions, trobareu un formulari a cada apartat on poder registrar la vostra inscripció.

Aneu a la barra d'eines