Asessorament a l'Administració

Servei d’assessorament a Administració Pública

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), amb el suport de la Conselleria Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears, ofereix el servei de suport i assessorament a les administracions locals i organismes públics de les Illes Balears

Des de la Plataforma us podem donar suport i acompanyar en el desenvolupament i posada en marxa de:

  • Treball i enfortiment del teixit associatiu i solidari.
  • Línies de finançament per a entitats de voluntariat.
  • Contacte amb organitzacions de voluntariat de les Illes Balears per col·laboracions público-privades.
  • Actuacions informatives i eines de sensibilització en l’administració pública.
  • Formacions sobre voluntariat i la seva normativa dirigides a personal tècnic i responsables públics.
  • Impuls a accions, línies, estratègies o plans de suport i foment del voluntariat.
  • Bones pràctiques.

Si esteu interessats/des a tenir més informació o accedir al servei podeu emplenar el qüestionari que trobareu a continuació.

La secretaria tècnica de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears contactarà amb vosaltres per a donar resposta a les vostres demandes.

Amb el suport