Acreditació de Competències

 

La realització d’un procés d’acreditació de competències adquirides en el voluntariat és un dret de les persones voluntàries que han de facilitar les entitats de voluntariat allà on realitzen la seva acció. Aquest procés s’emmarca dins la Recomenació del Consell d’Europa sobre la validació del aprenentatge no formal e informal (2012/C 398/01), així com la llei 11/2019, de Voluntariat de les Illes Balears.

Aquesta acreditació, en cas que es demostrin els coneixements i habilitats apreses, permetrà rebre un certificat que enriquirà el currículum laboral de la persona voluntària. La certificació s’entén com una forma de reconeixement del voluntariat com a forma de desenvolupament de comptències, visibilitzar que l’acció voluntària promou el desenvolupament personal i la millora de l’ocupació laboral de les persones voluntàries,

Per això, la Plataforma del Voluntariado de España i la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, ofereixen el programa Vol+. Les entitats de voluntariat poden adscriure’s sense cost al programa Vol+ i així, complint amb els deures de les entitats de voluntariat, facilitar un sistema d’acreditació de competències per les seves persones voluntàries.  Aquest programa pot arribar a acreditar 7 comptències transversals:

Competències d’autogestió

– Anàlisi i resolució de problemes

– Iniciativa i autonomia

– Flexibilitat i innovació

Competències organitzatives

– Lideratge d’iniciatives

– Planificació  i organització

Competències de comunicació i relacions personals

– Comunicació interpersonal

– Treball amb equip

ENTITATS DE VOLUNTARIAT

 

Les persones voluntàries de les entitats que estiguin adscrites al programa Vol+ podran solicitar a la seva entitat iniciar el procés d’acreditació de competències. L’entitat haurà d’assegurar que la persona voluntària, sigui seleccionable per aquesta certificació segons els següents criteris:

  • Temps de dedicació i pertinença a l’entitat. Com a mínim la persona haurà d’haver estat durant tres mesos a l’entitat o haver desenvolupat 36 hores d’acció voluntària.
  • Tipus de voluntariat que desenvolupa. Que aquest comportin tasques, funcions o responsabilitats que puguin implicar un aprenentatge.

 La tasca de l’entitat de voluntariat en aquest procediment, és la de selecció i contacte entre persones voluntàries i el programa Vol+. Una vegada iniciat el procés, el paper de l’entitat passa a ser d’orientació i seguiment puntual. D’igual forma, rebrà una còpia del certificat

SI ETS UNA ENTITAT MEMBRE DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT

Per participar del programa Vol+, la Plataforma del Voluntariat ha d’inscriure la vostra entitat al sistema Voluncloud. Contacta per correu electrònic perquè des de la Secretaria Tècnica et donin d’alta al Vol+ i rebre el contacte dels tècnics responsables del programa.

SI ETS UNA ENTITAT DE VOLUNTARIAT QUE NO PARTICIPA EN LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DES LES ILLES BALEARS 

Per participar al programa Vol+ t’hauràs d’inscriure enviant el formulari que trobaràs a la pàgina web del programa d’acreditació.

Programa Vol+ Web PVE

PERSONES VOLUNTÀRIES

 

La teva entitat de voluntariat ha de facilitar-te un procés d’acreditació de competències vàlid per reconèixer les habilitats i coneixements adquirits durant la realització del teu voluntariat. Si la teva entitat no té cap sistema d’acreditació de competències, una persona responsable del voluntariat es pot adscriure al programa Vol+ al següent enllaç:

Incorporació de l’entitat al Vol+

 La realització del procés no implica una acreditació directe de les competències, sinó que aquestes es poden valorar en diferents d’aprenentatge:

  1. Principiant*
  2. Aprenent*
  3. Competent
  4. Avançat
  5. Expert

* Nivells no certificables.

El Vol+ acredita 7 competències transversals que s’hauran d’acreditar per part de la persona voluntària amb el suport i l’acompanyament d’una persona tutora del sistema Vol+, qui guiarà el procediment i assegurarà l’adquisició d’aquestes competencies.

El procés d’acreditació dura entre dos i tres mesos i, té una dedicació d’entre 5 i 35h, segons les competències que es vulguin acreditar.