Formacions per Entitats de Voluntariat

Slider

Formulació de projectes per a entitats – Online

Es realitzarà mitjançant 4 sessions de videotrucada:

– Dia 02/12/2020 de 16 a 18 h

– Dia 04/12/2020 de 16 a 18 h

– Dia 09/12/2020 de 16 a 18 h

– Dia 11/12/2020 de 16 a 18 h

Objectius del curs

Bloc 1 Introducció a la formulació de projectes
 Què és un projecte? Quines característiques ha de tenir? Diferència entre pla,
programa, servei, projecte i activitat 
   El cicle del projecte 
  Descripció del projecte 
 Diagnòstic de necessitats (causes, conseqüències) 
 Definició dels grups d’interès 

Bloc 2 Què farem i com ho farem? (Disseny i execució del pla de treball)
 Definició dels objectius, resultats i indicadors 
  Pla d’execució 
 Planificació de les activitats 
  Pla de recursos  

Bloc 3 Amb quins mitjans ho farem? (Planificació econòmica i avaluació)
   Anàlisi de la viabilitat 
   Diferents models de finançament   
 Avaluació de seguiment resultats i impacte 

Bloc 4 Formulació de projectes a les convocatòries de projectes socials d’Obra Social
“La Caixa”
  Introducció: les convocatòries d’ajuts a projectes d’iniciatives socials de l’Obra Social
“La Caixa”.    
 El procés de valoració i selecció de propostes de l’Obra Social “La Caixa”.    
 Les eines de suport en la presentació de projectes de l’Obra Social “La Caixa”.

Realitzat per: Fundació Pere Tarrés

Amb el suport de: Obra Social La Caixa

Tràmits telemàtics per entitats – Online

Et pots inscriure a una de les 2 sessions:

14 desembre de 10 a 11h

15 desembre de 16 a17h

Les entitats de voluntariat, com a persones jurídiques, han de relacionar-se amb l’Administració Pública, mitjançant tràmits telemàtics. Per la qual cosa és imprescindible obtenir el Certificat Electrònic (Digital) com a representant de les entitats. En aquesta formació s’exposarà el procés des de la sol·licitud del certificat digital i la seva instal·lació, fins el poder fer-ne ús. Això inclou, instal·lar l’autofirma i saber utilitzar el registre electrònic i la seu electrònica.
A més, per aconseguir l’objectiu de la formació s’oferirà de manera esporàdica assessoria i acompanyament posterior per guiar a les entitats que han realitzat la formació, en qualsevol dubte referent al procediment amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de la formació.

 

Realitzat per: Antònia Frau

Amb el suport de: Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

DESTINATARIS: Persones responsables, siguin professionals o voluntàries, de la gestió i l’organització del voluntariat, que vulguin millorar la seva activitat a les entitats sense ànim de lucre.

Aneu a la barra d'eines