Formacions per Entitats de Voluntariat

Slider
 
Plans i programes de Voluntariat .
  • Dia 13 d’Abril
  • Dia 12 d’Octubre
Article 16 de la llei 11/2019 estableix que: Les entitats de voluntariat han de tenir plans de voluntariat que recullin els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat.
  • Del 19 d’Abril al 2 de Maig
  • Del 17 al 30 de Maig
  • Del 14 al 27 de Juny
  • Del 12 al 25 de Juliol
  • Del 23 d’Agost al 5 de Setembre
  • Del 20 de Setembre al 3 d’Octubre
  • Del 18 al 31 d’Octubre
  • Del 15 al 28 de Novembre
En aquesta formació, estructurada en 6 mòduls, el que es vol destacar és la importància de cada una de les fases del cicle de gestió ja que són etapes fonamentals per a un bon funcionament de l’entitat i les persones voluntàries.
El paper de persona voluntària és essencial i s’ha de valorar, reconèixer i agrair l’activitat duta a terme.
 
Constitució d’entitats de Voluntariat
 
  • Del 28 de Juny al 11 de Juliol
  • Del 6 al 19 de Setembre
  • Del 1 al 14 de Novembre

En aquesta formació s’abordarà la creació d’una entitat de voluntariat. Des de l’inici (pla de viabilitat) fins a la seva posada en funcionament. A més es donarà informació i recursos per a facilitar la tramitació, així com s’oferirà models “base” per tal de facilitar la posterior execució.

Plans d’igualtat 

  • Dia 15 de Juny
  • Dia 23 de Novembre

L’equitat de gènere és un valor irrenunciable en tots els àmbits i, per tant, les organitzacions sense ànim de lucre no en són una excepció. És imprescindible que cada entitat pugui analitzar si realitza una bona gestió de la igualtat o si hi ha desequilibris en aquesta qüestió, ja sigui en el seu funcionament intern o en la seva acció, que puguin estar generant discriminacions directes o indirectes per raó de gènere.

Deures de les entitats de voluntariat

  • Dia 8 de Juny
  • Dia 14 de Desembre

La llei 11/2019 de voluntariat a les Illes Balears estableix una sèrie d’obligacions a les entitats de voluntariat. En aquesta sessió formativa veurem quines i com abordar-les a les nostres entitats.

Gestió de conflictes a les entitats

  • Dia 8, 10 i 15 de Setembre

En aquesta formació s’aborda la gestió de conflictes a les entitats de voluntariat amb un enfocament de l’educació i la cultura per a la pau i la cooperació. Dins aquesta es veuen diferents eines i estratègies per tal d’afrontar i resoldre aquests conflictes, així com el seu context i la normativa aplicable.

 

DESTINATARIS: Persones responsables, siguin professionals o voluntàries, de la gestió i l’organització del voluntariat, que vulguin millorar la seva activitat a les entitats sense ànim de lucre.

Aneu a la barra d'eines