formacio voluntariat
formacio voluntariat
child-774063_1920

Formacions per Entitats de Voluntariat

child-774063_1920

Formacions per Entitats de Voluntariat

previous arrow
next arrow

DESTINATARIS: Persones responsables, siguin professionals o voluntàries, de la gestió i l’organització del voluntariat, que vulguin millorar la seva activitat a les entitats sense ànim de lucre.

FORMACIONS PER A ENTITATS 2021

 Gestió de les persones voluntàries.

En aquesta formació, estructurada en 6 mòduls, el que es vol destacar és la importància de cada una de les fases del cicle de gestió ja que són etapes fonamentals per a un bon funcionament de l’entitat i les persones voluntàries.
El paper de persona voluntària és essencial i s’ha de valorar, reconèixer i agrair l’activitat duta a terme.

8 hores de durada aproximada – Es realitza mitjançant plataforma online al ritme personal durant dues setmanes

 

Constitució d’entitats de Voluntariat
En aquesta formació s’abordarà la creació d’una entitat de voluntariat. Des de l’inici (pla de viabilitat) fins a la seva posada en funcionament. A més es donarà informació i recursos per a facilitar la tramitació, així com s’oferirà models “base” per tal de facilitar la posterior execució.

 
4 hores de durada aproximada – Es realitza mitjançant plataforma online al ritme personal durant dues setmanes 
 
 

Plans i programes de Voluntariat
Article 16 de la llei 11/2019 estableix que: Les entitats de voluntariat han de tenir plans de voluntariat que recullin els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat.
El Pla de voluntariat és aquell document, formal, acotat, explícit…que recull l’encàrrec que l’entitat fa a persones voluntàries. En aquesta formació es treballarà com elaborar, redactar i implementar un pla i els diferents programes de voluntariat dins l’entitat.

2 hores de durada – Es realitza mitjançant videocridada en una sessió

 

Deures de les entitats de voluntariat
La llei 11/2019 de voluntariat a les Illes Balears estableix una sèrie d’obligacions a les entitats de voluntariat. En aquesta sessió formativa veurem quines i com abordar-les a les nostres entitats.

2 hores de durada – Es realitza mitjançant videocridada en una sessió

 

Plans d’igualtat
L’equitat de gènere és un valor irrenunciable en tots els àmbits i, per tant, les organitzacions sense ànim de lucre no en són una excepció. És imprescindible que cada entitat pugui analitzar si realitza una bona gestió de la igualtat o si hi ha desequilibris en aquesta qüestió, ja sigui en el seu funcionament intern o en la seva acció, que puguin estar generant discriminacions directes o indirectes per raó de gènere.
 
3 hores de durada – Es realitza mitjançant videocridada en una sessió 

 

Gestió de conflictes a les entitats
En aquesta formació s’aborda la gestió de conflictes a les entitats de voluntariat amb un enfocament de l’educació i la cultura per a la pau i la cooperació. Dins aquesta es veuen diferents eines i estratègies per tal d’afrontar i resoldre aquests conflictes, així com el seu context i la normativa aplicable.

9 hores de durada – Es realitza mitjançant videocridada, en diferents sessions.

 

Eines digitals per la participació i formació del voluntariat
 
Destinat a la millora de les competències en l’entorn telemàtic per part dels responsables d’entitats de voluntariat la formació ofereix la conceptualització, recursos i eines sobre la digitalització de les entitats per una millora de la gestió de la particpiació i la formació a l’acció voluntària. S’ofereixen dos nivells, un de bàsic i un de avançat, perquè les persones amb menys habilitats puguin partir d’un punt de partida més inicial o les persones amb més coneixements de la temàtica es centrin en la identificació de recursos. Es recomana realitzar les dues formacions.
 
6 hores de durada (per formació) – Es realitza mitjançant videocridada en dues sesions de tres hores 
 
 

Deures de les entitats de voluntariat

    • Dia 14 de Desembre
Aneu a la barra d'eines