Registre de Delinqüents Sexuals per voluntaris i professionals

març 9, 2016

Aquest passat 1 de març va entrar en vigor el Registre de Delinqüents Sexuals, regulat mitjançant el Reial Decret 1110/2015, i que s’aplica a totes les entitats i persones, professionals i voluntaris, que tinguin contacte habitual  amb menors en el desenvolupament de la seva tasca segons preveu la Llei de Mesures de Protecció de la Infància.

 

Permetrà l’acreditació. essent un tràmit gratuït, de no estar condemnat de cap delicte d’agressió sexual, essent aquest un requisit legal a tothom que tingui contacte amb menors en el marc de la seva activitat. A diferència del certificat d’antecendents penals que estava operant fins ara en aquests casos, sols constarà dels delictes d’aquest tipus, preservant el dret de l’intimitat de les persones que demanin el certificat.

 

L’acreditació tant es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic al web del Ministeri de Justícia, com presencialment o per correu postal a la Gerència Territorial per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web.

A les Illes Balears la nostra Gerència territorial esta ubicada:

C/ Posada Real 6 de Palma.

Telèfon 971720322

Correu electrònic registro.baleares@mju.es

 

Es podrà demanar de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, aportant presencialment o per correu postal, la documentació següent:

 

1- Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat, del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària dels interessats.

2- Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.

3- Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.

4- Fitxer excel amb les dades de totes les persones sol·licitants.

 

Més informació la podreu trobar a l’enllaç del a web del Ministeri de Justícia

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes.