Quina llei de voluntariat volem?

nov. 30, 2017

Després de 19 anys amb la mateixa llei de voluntariat s’ha fet evident que cal una adaptació a la realitat que viu actualment la nostra societat en general i el voluntariat en particular. Això es suma que des de l’octubre de 2015, tenim una nova llei estatal  que obre nous camins i incorpora nous agents.
És per això que des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, llançam aquest primer qüestionari per tal que  responsables de les entitats de voluntariat, les persones voluntàries i la resta d’agents que hi teniu relació, pogueu fer les vostres aportacions per una llei real, adaptada i profitosa pel món del voluntariat.