Premi Solidaritat 2014 a la trajectoria de l’entitat – Mater Misericordiae

oct. 10, 2014

En nom de Mater Misericordia es varen dirigir aquestes paraules al públic assistent:

 

Bon vespre a tots, autoritats, directius i públic en general.

En primer lloc, permeteu-me dir unes paraules de profunda gratitud al Consell de Mallorca, als seus representants i a les persones que han format part del jurat, i que han tingut la deferència de concedir-nos el premi a la solidaritat.

També volem donar les gràcies a les persones i entitats que varen confiar i proposar la nostre candidatura per aquest premi de reconeixement.

No cal dir que hem de fer un esment especial a totes les germanes franciscanes, professionals, voluntaris i famílies que han treballat i treballen per a la solidaritat en qualsevol indret del món per els més desafavorits i vulnerables.

Estam pràcticament a les portes de sortida d’ una gran crisi econòmica, que ens porta a un canvi de model social amb nous valors humanitzadors que conformen una societat solidària amb el més necessitats. Per això vull aprofitar per demanar de les administracions i societat en general un esforç per defensar i ajudar amb intel·ligència,  imaginació, tenacitat, i amb inversió de recursos als que, per circumstàncies de la seva condició psíquica, física, i/o social són víctimes ja quan arriben al món: els infants i els joves.

Tots els nostres projectes i iniciatives tenen com a fita el millorar la qualitat de vida de les persones a qui atenem, i de les seves famílies. Mater hi destina tot els seu esforç i il·lusió, amb un equip de bons professionals, un grup d’ells aquí presents, que en l’anonimat i amb els seus coneixements, actitud i vocació, fan possible la solidaritat i el que avui estem aquí.

 

Per tots ells també un bocinet d’aquest premi.

 

Moltes gràcies.