Mou-te! – Fundación Mallorca Integra

Ref: 12736

Suport en activitats físico-esportives amb gent gran.

Lloc

Espais públics de Palma de les barriades de Santa Catalina-Sa Feixina, Son Cladera, Son Rullan i Sant Agustí.

Dia i Hora

Entre setmana de 9.30 a 11.30h

Activitats

Sessions físico-esportives setmanals i activitats organitzades per l’equip de voluntariat. Si hi ha interès també es podrà participar d’activitats puntuals de l’entitat.

Característiques persones ateses

Gent gran resident de les barriades amb bona autonomia.

Perfil del voluntariat

Persona empàtica i compromesa amb actitud positiva envers les persones grans. És desitjable interès o coneixements de l’àmbit de l’activitat física. Major d’edat.

Funcions

Suport als professionals i a les persones que participen de les activitats físico-esportives. Col·laborar en activitats comunitàries que puguin organitzar-se en el projecte.

Ref: 12736