Can Neftalí – Fundación Aldaba

Ref: 12732

Acompanyament i suport a activitats socials i d’oci a joves a centres de protecció o reforma.

Lloc

C/ Pollensa, 80 - Inca

Dia i Hora

A concretar amb la persona responsable del programa.

Activitats

Activitats d’oci i temps lliure dirigits a l’esport a l’aire lliure: escalada, esports fitness i calistenia. Aprendre idiomes. Impartir formació orientata a alternatives laborals, cerca de feina, competencies prelaborals, enfrontar una entrevista, plataformes digitals,…

Característiques persones ateses

Joves d’entre 18 i 25 anys, que estiguin residint a centres residencials de protecció o de reforma i que iniciaran un procés per la preparació de l’emancipació.

Perfil del voluntariat

Major d’edat. Persona pacient, propera i dinàmica, amb imaginació, capacitat d’escolta i empatia. Es valorarà que tengui experiència amb el tracte a joves. Habilitats per a dinàmiques de grup i resolució de situacions de conflicte.

Funcions

Acompanyament al jove tant a nivell emocional com presència física. Suport a tallers, sortides o activitats. Programar i realitzar tallers segons interessos.

Ref: 12732