Espanyol per immigrants – Fundació Patronat Obrer

Ref: 12730

Programa per donar suport a persones immigrants sense recurs econòmic i sense coneixements bàsics de castellà

Lloc

Iglesia Juan de Ávila / Seu de l'entitat carrer Montevideo, 6 Palma

Dia i Hora

Dimarts i dijous de 11.15 h. A 11.45 h.; dilluns i dimecres de 18 h. a 19 h. D'octubre a juny ambos inclosos

Activitats

Ajudar a conèixer l’idioma lèxic, conversació i escriptura amb la finalitat de facilitar la integració sociolaboral de les persones que participen.

Característiques persones ateses

Persones immigrants nouvingudes o amb un baix nivell de coneixement de castellà.

Perfil del voluntariat

Majors d’edat. n-Cal aportar certificat de no estar inscrit en registre de delinqüents sexuals.n- Es valora tenir coneixements per a l´ensenyança i habilitats pel disseny de material didàctic.

Funcions

Impartir classes d´espanyol.n-tGenerar material didàctic adaptat al perfil de cada grup. n-tSeguiment del registre d´assistència.

Ref: 12730