Educadores del Grup Infantil i Juvenil

Ref: 15834

Sortides a la natura per la realització d’activitats d’educació ambiental i oci amb infants i joves.

Lloc

Reunions a l'oficina del GOB (C/Manuel Sanchis Guarner, 10. Palma). I les sortides es realitzen arreu de l’illa de Mallorca, habitualment des de Palma

Dia i Hora

1r DIMARTS del mes reunió per a planificar la sortida, de 16h a 17'30h (pot variar). 1r DISSABTE de mes sortida prèvia per a preparar la sortida de 8'30h a 14h (anam rotant). 3r DIUMENGE del mes sortida excursionista d'educació ambiental amb els infants i joves, de 8'30h a 17'30h.

Activitats

Formació Inicial al setembre

Mensualment: una reunió prèvia el primer dimarts del mes, una sortida prèvia el primer dissabte del més (no cal anar-hi cada mes) i una sortida amb el Grup Infantil i Juvenil el tercer diumenge del mes.

Anualment es fa l’acampada a ‘La Trapa’ durant l’Abril i el Campament d’estiu al Juliol.

Característiques persones ateses

El Grup Infantil i Juvenil (GIJ) som un grup excursionista i ecologista format per sòcies del GOB entre 6 i 16 anys, juntament amb un equip d’educadores multidisciplinar.

Un espai de trobada mensual on afavorir que els nins i nines desenvolupin una relació positiva amb el medi natural; a més, actituds crítiques i proactives per a la conservació de l’entorn.

Perfil del voluntariat

Persones majors d’edat que puguin mantenir-se al llarg de la temporada (set. -jul.) per tal de crear vincle amb els infants i joves.

Es valora: habilitats comunicatives, d’observació, empàtiques, resolució de conflictes i acompanyament. Valoram titulacions en lleure i habilitats per a guiar grups excursionistes. 

A més de tenir interés cap a la natura, cal tenir la voluntat d’aprendre sobre educació ambiental i tenir bon ritme excursionista!

Som un equip multidisciplinar, no excloent per branca formativa.

Funcions

El grup d’educadores defineix el projecte educatiu del grup, dissenya la programació i acompanya a les sortides. 

No només es tracta de transmetre coneixements i respecte cap a la natura, cal tenir un paper de responsabilitat en l’acompanyament dels infants i joves.

Tasques CONJUNTES: redacció d’acta de reunió, guió de sortida i valoració final, fer xapes, tallers, explicacions, dinàmiques o jocs, recerca d’info., mediació de conflictes, acompanyar per a l’autonomia, entre altres.

Ref: 15834