Obert el termini de presentació de candidatures a la quarta edició dels premis Solidaris ONCE Illes Balears, fins al 20 d’abril de 2015

maig 4, 2015

Aquests guardons estableixen cinc categories de premis. A la Institució, Organització, Entitat, ONG que hagi destacat per la seva sensibilitat social durant el passat any o bé per la seva llarga trajectòria o dedicació en pro dels drets socials dels més desfavorits; al Programa, Article o Projecte de Comunicació (Televisió, Ràdio, Premsa Escrita i Premsa Digital), que s’hagi significat en ocupar-se de forma destacada d’esdeveniments d’especial transcendència en qualsevol matèria d’interès social, coincidents amb els valors essencials de l’ONCE i la seva Fundació i amb la filosofia que impregna l’Economia Social i els objectius del Tercer Sector.

També premiaran a la Persona Física de la comunitat autònoma que destaqui per la seva llarga trajectòria i dedicació solidària a tots aquells col·lectius que lluiten per guanyar-se un lloc en la Societat; a l’Empresa, preferentment de l’àmbit de l’economia social, que hagi contribuït de manera significativa a la promoció i inclusió laboral d’aquelles persones en risc d’exclusió; i, finalment, a l’estament de l’Administració Pública que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l’accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la igualtat d’oportunitats per a tots.

Les candidatures s’hauran de formalitzar per escrit en l’adreça de correu electrònic ctbaleares@once.es o bé directament a la seu del Consell Territorial, carrer Manacor, nº 8, 07006 de Palma de Mallorca. En les mateixes haurà de constar el nom de l’entitat o persona i activitat de les contemplades a valorar.

Els Premis Solidaris ONCE seran lliurats el dia 7 de juliol, en el Teatre Principal de Palma.