La nostra associació

gen. 1, 2014

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

 

La nostra associació
La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears “PLAVIB” és una organització
d’àmbit autonòmic, sense ànim de lucre, que treballa per promoure espais de
coordinació i col·laboració entre entitats de voluntariat.
En l’actualitat està integrada per 28 entitats.