Informe sobre l’estat del voluntariat al món 2015: transformar la governança

maig 30, 2016

Des del programa de voluntariat de les Nacions Unides, s’ha editat el segon informe en el qual es destaca el potencial del voluntariat per al foment de la inclusió social a escala mundial, nacional i local.
El segon Informe de l’estat del voluntariat al món, dedicat a la relació entre el voluntariat i la governança, defensa que el voluntariat i les polítiques i inversions de desenvolupament que se centren en les persones ofereixen un potencial sense explotar per al desenvolupament sostenible. L’informe postula el voluntariat com a recurs i vehicle addicionals perquè les destreses, els coneixements i la competència tècnica impulsin la veu i la participació, la responsabilitat i rendició de comptes i la receptivitat com a pilars principals de la bona governança, complementant així altres solucions i recursos en nom del desenvolupament

 

Informe sobre l’estat del voluntariat al món 2015: transformar la governança (veure document)