FORMACIONS

febr. 27, 2014

La PLAVIB organitza formacions per a persones voluntàries i per a responsables 
d’organitzacions de voluntariat. La propera formació sera dia 21 de desembre- Formació 
Bàsica de Voluntariat. Veure mes informació dins esdeveniments – formacions.

PODEU FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS A LES FORMACIONS
DEL MES DE NOVEMBRE DE LA PLATAFORMA DINS L’APARTAT
ESDEVENIMENTS-FORMACIONS HI TROBAREU ELS FORMULARIS.