Cens d’entitats de voluntariat a les Illes Balears

febr. 2, 2023

Obertura a la inscripció del
Cens d’Entitats de Voluntariat

 
La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat del Govern de les Illes Balears ha desenvolupat, així com s’estipula a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears el Cens d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears (CEVIB). El Govern serà l’encarregat de mantenir i tenir actualitzat aquest cens per tenir dades reals del voluntariat a la comunitat autònoma i planificar polítiques coherents amb la realitat.

Aquest cens aglutinarà a totes les entitats de voluntariat, incloses aquelles que siguin entitats de segon nivell (federacions, confederacions o unions d’entitats de voluntariat) que no tengui programes de voluntariat propis. Les entitats de voluntariat de les Illes Balears, tenen el deure d’inscriure’s al cens, així com s’estableix a l’article 15 de la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. 

Al Portal del Voluntariat del Govern de les Illes Balears, trobareu l’accés al tràmit telemàtic per inscriure la vostra entitat, mitjançant el certificat digital de representació de l’entitat. Durant el tràmit, haureu d’omplir dos formularis, un relatiu a la informació de l’entitat i l’altra als programes de voluntariat que desenvolupau, quedant-ne exemptes del segon formulari les entitats de segon nivell. Com veureu, al Portal del Voluntariat, el cens ja està preparat per fer difusió d’aquelles entitats inscrites amb un llistat d’entitats censades i un mapa (buit per ara). 

A continuació trobareu dos enllaços, el del tràmit d’inscripció i el de la guia per al tràmit d’inscripció:  
 

📥 Accés al tràmit d’inscripció
📑 Guia per al tràmit d’inscripció
Suport de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears a les entitats de voluntariat de les Illes Balears

Des de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), us podem donar assessorament, formació i acompanyament en el compliment dels deures com a entitats de voluntariat, tenint els documents i processos establerts necessaris.
Podeu sol·licitar l’acompanyament, rebent models de documents o propostes de millora per part de l’equip tècnic de la PLAVIB, inscrivint la vostra entitat al següent enllaç: Servei d’Acompanyament d’Entitats de Voluntariat o assessorant-vos pels mitjans de contacte que hi ha a continuació:

☎ 900 102 979 (Telèfon d’atenció gratuïta)
📱 650 80 10 26 (Whatsapp)
📧 plavib@plataformavoluntariat.org
🏢 Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart de Palma (c. Felip II, 17, 3r pis, Palma) Atenció Presencial DL a DV (9-14h) i DM/DJ (16-20h)