Celebració del XV aniversari de la Fundació Aldaba

des. 1, 2014

Taula rodona:
Tots Conjuguem. La coresponsabilitat en la protecció dels més vulnerables.
Dimarts, 2 de desembre a les 17.00. Caixaforum Palma (Plaza Weyler, 3)

 

A través d’aquesta taula rodona, Fundació Aldaba pretén afavorir la sensibilització social i l’intercanvi d’opinions, experiències, bones pràctiques i reptes de futur entre els principals actors socials implicats en la labor de protecció dels més vulnerables.
La posada en valor de la coresponsabilitat i la labor col·laborativa de les diferents organitzacions revertirà en una major i millor protecció i defensa dels drets dels més desprotegits.

Programa
17.00. Inauguració de l’acte. A càrrec de la Sra. Esther García, presidenta de Fundació Aldaba
17.15. Presentació dels ponents convidats i espai de debat:
· Sr. Guillermo Sánchez, secretari general de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
· Sr. Ricardo Escudero, membre del patronat de Fundació Aldaba.
· Sra. Marga Gayà, secretària tècnica de la Plataforma del Voluntariat dels Illes Balears (PLAVIB).
Espai moderat per la Sra. Maika Agredano, delegada en Balears de Fundació Aldaba.
18.30. Espai obert de preguntes.
18.45. Conclusions i tancament.
19.00. Còctel de celebració.