El passat dijous 22 de novembre la Plataforma del Voluntariat vàrem organitzar una 
xerrada sobre “APRENENTATGE I SERVEI”.

APRENENTATGE – SERVEI com a metodologia eficaç per fomentar el voluntariat des 
de l’àmbit educatiu, combinant l’ensenyament curricular amb el servei a la comunitat. 
Es pot realitzar des de l’etapa d’educació infantil fins als ensenyaments de postgrau 
universitari.

QUI VA PARTICIPAR entitats de voluntariat, professionals de l’ensenyament, 
responsables en matèria de voluntariat, responsables en matèria d’educació i persones 
interessades en promoure el voluntariat des de l’àmbit de l’educació formal.

La xerrada fou dinamitzada pel Sr. Pedro Urunuela Nájera, expert en APS i convivència 
escolar.