La Comissió Executiva es reuneix amb el candidat a la batlia de Palma del PSOE- els membres de la CE han lliurat el document “Propostes en matèria de voluntariat pels programes electorals”.
El candidat ha presentat les seves línies programàtiques a Palma.