Com bé sabeu el  Govern de les Illes Balears té entre les seves competències l’impuls de mesures de foment del voluntariat i sensibilitzar la societat en general respecte dels valors del voluntariat,  possibilitar, afavorir i reconèixer les seves activitats.

En relació amb l’anterior us volem posar en coneixement d’una actuació denominada “Premis autonòmics Voluntariat IB 2019”, que està composta per dues accions diferenciades: d’una banda, els premis i, de l’altra, les mencions a les entitats i els reconeixements a la trajectòria personal de persones voluntàries.

Es tracte de dos procediments distints, tot i que formen part de l’actuació “Premis autonòmics Voluntariat IB 2019”:

  • Premis: es tracta d’atorgar, en concurrència competitiva i règim subvencional, a un programa que s’hagi desenvolupat per part d’una entitat de voluntariat a cada una de les illes (un premis per illa). L’atorgament es farà desprès de la valoració feta per una Comissió avaluadora composta per entitats i administracions directament implicades en el món del voluntariat.
  • Mencions: es tracta d’atorgar en un procés mixt format per una primera fase de procés participatiu en què la ciutadania proposarà una entitat a menció ateses les seves qualitats i bona feina en el món del voluntariat. En una segona fase es destriarà el guanyadors per part d’un jurat compost per entitats i administracions directament implicades en el món del voluntariat.
  • Reconeixements a la trajectòria personal: es tracta d’atorgar en un procés mixt format per una primera fase de procés participatiu en què la ciutadania proposarà una persona, de la qual se’n reconeixerà la seva trajectòria personal en el món del voluntariat. En una segona fase es destriarà el guanyadors per part d’un jurat compost per entitats i administracions directament implicades en el món del voluntariat.

Amb l’actuació “Premis autonòmics Voluntariat IB 2019” i les accions que la composen, es pretén posar en valor el món del voluntariat i servir d’estímul d’actituds ciutadanes actives i implicades en el món del voluntariat, tant en la vessant relativa a les entitats de voluntariat com a les persones voluntàries que  de forma altruista en prenen part.

Les bases dels premis i de les mencions i recomanacions a la trajectòria personal les podeu consultar al BOIB núm. 140 de 15 d’octubre de 2019.

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es convoquen els premis emmarcats dins l’actuació Premis autonòmics Voluntariat IB 2019

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es convoquen l’atorgament de mencions i reconeixement a la trajectòria personal emmarcats dins l’actuació Premis autonòmics Voluntariat IB 2019

Si teniu dubtes o voleu més informació us podeu dirigir a:

Direcció General de Participació i Voluntariat
Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern
Tl. 971177860
 
O contactar amb la secretaria tècnica de la PLAVIB al: plavib@plataformavoluntariat.org o al 900102979.