Des de la Red Española de Apredizaje-Servicio, Educo y la Editorial Edebé, impulsen la segona edició dels Premis Aprenentage-Servei. Hi poden participar centres educatius de les etapes des d’Infantil a Batxillerat i FP, que van desenvolupar pràctica d’Aprenentatge-Servei durant el curs 2015-16

 

L’aprenentatge-servei és un proposta dirigida a l’educació formal on els nins, nines i joves emprenen una acció de servei a la comunitat causant un descobriment i consolidació de nous coneixements, competències i actituds.

 

Podreu trobar les bases dels premis al següent enllaç: BASES

Tot i que a les Bases es pugui especificar que la data límit és fins el dia 20 de juliol, s’ha prorrogat fins el 20 de setembre.

 

Més informació: http://aprendizajeservicio.com/inscripcion-catalan/