El passat dijous 30 de maig a l’assemblea ordinaria de l’any 2013, va sortir elegida la següent Comissió Executiva:

Marian Vives – Presidenta- de l’entitat AMADIBA

Juana Lozano – Secretaria-  de CREU ROJA BALEARS

Xavier Torrens – Tressorer- de l’entitat ESPIRAL

Cristina Robles- Vocal- de ONCE Balears

Josep LLuis Riera – Vocal- de FUNDACIÓ MARIA FERRET

Magdalena Morey – VOcal- de PROJECTE HOME BALEARS