L’entitat membre de la PLAVIB, Projecte Socioeducatiu Naüm ofereix un nou programa de voluntariat per persones majors de 25 anys amb coneixements de matèries de secundària amb ganes de participar com a docent de suport. L’acció voluntària a desenvolupar seria la d’elaboració de sessions formatives en matèries de secundària per preparar a joves i adults majors d’edat a obtenir el títol d’ESO.

 

Els interessats podeu posar-vos en contacte per correu amb la plavib@plataformavoluntariat.org o per telèfon al 900102979, perquè us poguem derivar al programa.