Manifest 5 de desembre 2022

Dia Internacional del Voluntariat 2022

 Solidaritat, més enllà de les crisis

En el Dia Internacional del Voluntariat, volem visibilitzar una acció solidària que transcendeix de l’immediat, de l’emergència urgent o de la reacció emocional fruit de l’instant. En lloc d’oferir una resposta puntual davant les diferents crisis que ens esglaien apostem per una solidaritat estructural. Volem propagar una veritable cultura de solidaritat que impregni i s’estableixi en la nostra societat; que formi part de la vida de les persones.

En els dos últims anys, hem comprovat que en els pitjors moments i davant les situacions més inquietants la nostra humanitat surt al rescat. Es tracta d’una actitud profundament generosa però no és suficient per a garantir la pervivència d’aquest “matalàs social” que sosté i defensa als col·lectius més vulnerables.

Per a la Plataforma del Voluntariat, l’objectiu de la tasca solidària és transformar realitats, procurar una societat més igualitària a mig i llarg termini. Aquesta vocació de canvi social s’aprecia, sobretot, en temps de calma, perquè les vulnerabilitats humanes existeixen més enllà de les emergències puntuals i per descomptat, eren presents molt abans de les crisis recents que hem viscut.

Apostem per una acció voluntària que aspira a millorar realitats, les d’aquelles persones i col·lectius que pateixen amb desavantatge o s’enfronten a desigualtats al llarg de la vida. Apostem per un voluntariat que denuncia les fòbies, els discursos d’odi i les intoleràncies que devaluïn als qui estan en desavantatge i pateixen desigualtats. Apostem per un voluntariat que aixeca la veu enfront de la discriminació i assenyali els eixos d’opressió que generen injustícia i subjauen en els diferents àmbits de la vida.

 Val la pena recordar que la Plataforma del Voluntariat és un espai en el qual conviuen organitzacions diverses amb llarga trajectòria en l’acció social i integrades per milers de persones compromeses amb les diferents causes socials. 

Les ONG que formen part de la xarxa de voluntariat funcionen amb reconeguda eficàcia i tenen suficient experiència per a actuar de la millor manera possible davant les emergències. Per això reivindiquem el paper decisiu que juguen tant en moments de crisis com en les consegüents anomenades a la ciutadania. La xarxa de voluntariat és l’espai més segur des del qual desplegar i gestionar l’ajuda humanitària. 

En aquest Dia Internacional del Voluntariat continuam encoratjant a la ciutadania a formar part d’una xarxa humana que fa front a la incertesa amb decisió. Una xarxa decidida a instaurar aquesta cultura de solidaritat que cuidi el món i als qui l’habiten.

 

Volem aprofitar per agraïr la feina de totes les persones voluntàries i les entitats de voluntariat de les Illes Balears. 

I recordeu que ” Sumar voluntariat, multiplica la solidaritat”