La setmana passada els membres de la Comissió de Codi Ètic va començar la 
seva feina. Per ara esta formada per persones voluntàries de les següents entitats; 
AMADIBA, DIME I FUNDACIÓ MARIA FERRET.
Gràcies per endavant!!!