Formacions Específiques del Voluntariat

Slider

VOLUNTARIAT I GÈNERE

12 de març – 16 a 20h – Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart

Continguts: Es parteix de la idea de la prevenció a través de l’educació. S’alternarà el coneixement dels conceptes bàsics juntament amb eines efectives per actuar davant situacions de desigualtat de gènere i violència sexual. 
Per tal de fer-ho, es treballarà de forma dinàmica i grupal, per extreure el màxim de profit a la sessió i donada la possibilitat de posar en comú entre voluntariat de diversos àmbits.

Realitzat per Aina Lliteres

Finançat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports

DESTINATARIS: Persones que realitzen voluntariat a entitats i que volen conèixer o aprofunditzar en temàtiques específiques per millorar la seva acció voluntària

LLOC:

Espai d’Entitats Isabel Rosselló i Girart (c. Felip II, 17 3r pis) A la formació de Voluntariat i Gènere, a Palma

Aneu a la barra d'eines