Juntament amb les Jornades del dia 8 d’octubre, us podeu apuntar al següent enllaç: Jornades a Eivissa. El proper 7 d’octubre realitzarem una Formació Bàsica del Voluntariat a la Seu de Creu Roja a Eivissa, de 16 a 20h. La formació consisteix en exposicions i dinàmiques que serviran per tractar continguts en matèria de voluntariat com la conceptualització, els drets i deures del voluntari, l’acció voluntària, els tipus de voluntariat, les entitats que ofereixen programes de voluntariat,… Us podeu inscriure mitjançant formulari especificant la data i el lloc de la Formació: