Un dels objectius de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears és donar a conèixer les entitats de voluntariat de la nostra comunitat autònoma. En aquest sentit disposem de diversos materials de difusió tant digitals com físics. Un d’aquests materials, del qual podeu disposar, és la exposició d’entitats membres de la plavib. 

EXPOSICIÓ ENTITATS DE VOLUNTARIAT 

Descripció 

La PLAVIB, formada per 40 entitats de voluntariat de les illes, té com a eina de difusió i promoció del  voluntariat l’exposició de “roll-up” de gran part de les entitats membres. 

Informació de l’exposició 

Cada un dels “roll-up” conté informació d’una de les entitats de  voluntariat: la descripció de l’entitat, el voluntariat que s’hi  desenvolupa, el perfil de persones voluntàries i informació de  contacte. A més, d’imatges i el logo de l’entitat i el telèfon de la línea gratuïta d’atenció al voluntariat de la PLAVIB  

Descripció de material 

L’exposició consta d’uns 40 “roll-ups” d’entitats i un de la Plataforma de Voluntariat, els quals tenen estructura d’alumini i base per no haver de menester altre tipus de subjecció. Els “roll-up”, tenen una de  les cares que conté la lona amb la informació i una cara on hi ha el pal que manté l’estructura. Cada “roll up” té les següents mesures: 200cm d’alt x 85cm d’ample x 15cm de profunditat. 

Disposició de l’exposició 

L’exposició es pot organitzar de diverses maneres donada la versatilitat del  material.

En una sola línia, deixant la cara de l’estructura aferrada a la paret. Afavoreix que  en una sola trajectòria es pugui veure tota la informació però ocupa més espai. 

En dues línies, agrupament per parelles els “roll-ups”, aferrant les dues cares de  les estructures. Ocupa menys espais, però les persones que vulguin veure tota  l’exposició hauran d’envoltar-la. 

Agrupades en tres o quatre, es poden disposar al voltant de columnes per no ocupar més espai, deixant la  part de l’estructura a la part interna. S’adapta a l’espai, ocupant-ne poc, però obliga a la persona a moure’s  per obtenir tota la informació de les entitats.

Per sol·licitar-la tan sols heu d’enviar un correu electrònic a: plavib@plataformavoluntariat.org  amb l’assumpte: “Cessió expo entitats”.