El passat 26 de febrer s’aprovar al Parlament de les Illes, la nova Llei de Voluntariat autonòmica, que s’adapta al marc de la llei estatal i a la realitat.

Avui, s’ha publicat al BOIB la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears que d’entre d’altres novetats hi ha l’enfortiment de drets i deures del voluntariat, entitats i persones destinatàries, reforçament el voluntariat a les entitats, regularització el voluntariat de menors, la possibilitat de demanar l’acreditació de competències i moltes més novetats que podreu llegir a la llei que trobareu a continuació i que podeu descarregar aquí: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/34/1029138