Vista la gran demanda de sol·licituds que es varen rebre per entrar a formar part de la Plataforma del Voluntariat de les Illes  pocs dies abans de la darrera assemblea que havia de ratificar les entrades. Es va acordar, entre d’altres, convocar una assemblea extraordinaria el proper mes de setembre on l’únic punt de l’ordre del dia serà ratificació de noves incorporacions a la Plataforma del Voluntariat.

Per aquest motiu informam a totes aquelles entitats de voluntariat de les Illes que vulguin entrar a formar part de la Plataforma que poden demanar entrada i reenviar la documentació establerta abans del 14 d’agost.

La documentació que s’ha de lliurar és; document d’adhesió signat per l’organ competent de cada entitat (descarregar document), memòria d’activitats del 2014, estatuts de l’entitat i certificat del nombre de persones voluntaries que participen dels programes de l’entitat. Tota aquesta documentació s’ha d’enviar per correu electrónic a plavib@plataformavoluntariat.org

Ja han sol·licitat entrar a formar part; Associació de Voluntaris d’Eivissa, Club Blau, Fundació Cian, APNEEF