DESCRIPCIÓ

Assistència especilialitzada odontològica, sanitària y d’atenció al pacient


ÁMBIT

Social i Socio-sanitari


LLOC

Palma


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Pacients i professionals de l’odontologia, públic en general.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Majors d’edad, persones solidaries, obertes, polivalents, amb capacitat de gestió de programes clínics i amb una disponibilitat mínima de 2 hores a la setmana.


FUNCIONS

Odontològiques, sanitàries i d’atenció al pacient.


ACTIVITATS

Assistència especialitzada a la Clínica Solidaria Coloma Vidal (odontologia, sanitària i atenció al pacient)