DESCRIPCIÓ

Assistència a àrees organitzatives de la ONG i participació d’esdeveniments


ÁMBIT

Social


LLOC

Palma i/o online


DIA I HORA

Tota la setmana –  Matí, horabaixa i vespre


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Professionals, socis i voluntaris de la ONG.

Públic en general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Majors d’edat, persones solidàries, obertes i polivalents. Que tinguin capacitats en matèria administrativa i amb una disponibilitat minima de 2 hores semanals.


FUNCIONS

Administratives, contables, atenció al públic, captació de fons i participació en esdeveniments


ACTIVITATS

Assistència a totes les àrees organitzatives de la ONG.