DESCRIPCIÓ

Suport a les persones majors.


ÁMBIT

Social Socio-sanitari


LLOC

Eivissa 


DIA I HORA

Tot la setmana – Matí i horabaixa


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat-

Persones a partir de 14 (sempre que hi hagi una persona major d’edat referent del programa) i amb autorització expressa dels seus tutors o representants legals.


FUNCIONS

Acompanyaments, dinamització d’activitats


ACTIVITATS

 Teatrals, manualitats, biblioteca, excursions i sortides del centre.