DESCRIPCIÓ

Informació i transmissió de la tasca de l’entitat o venda de merxandatge


ÁMBIT

Socio-sanitari, Educatiu i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca, sense especificar ja que depen de l’esdeveniment.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Públic en general. 
Depen de el lloc on es realitza l’acte.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones responsables, amb capacitat de transmetre i interessades en la tasca que realitza l’entitat.


FUNCIONS

Atenció al públic.
Distribució del merchandising de l’entitat.
Recaptació de fons per a l’entitat.


ACTIVITATS

Taules informatives
Informació al públic de les accions de l’entitat.
Campanyes de recaptació de fons.