DESCRIPCIÓ

Suport a tasques d’oficina, creació d’arxiu i suport en la promoció de campanyes, presència a les xarxes socials i web.


ÁMBIT

Socio-sanitari i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca – online


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Públic en general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb coneixements d’ofimàtica, gestió de bancs d’imatges, gestió de web i  xarxes socials .


FUNCIONS

Tasques administratives, gestió pàgina web, gestió de banc d’imatges, gestió de xarxes socials


ACTIVITATS

Suport en la gestió administrativa, actualitzar  i millorar la web i la comunicació a xarxes socials.