DESCRIPCIÓ

Suport en trasllat, muntatge i desmuntatge d’instal·lacions o equipament als esdeveniments de l’entitat.


ÁMBIT

Socio-sanitari i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca, sense específicar ja que depen de l’esdeveniment


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants hospitalitzats i els seus familiars.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones que disposin de vehicle gros i amb habilitats pel muntatge i desmuntatge d’escenaris.


FUNCIONS

Suport al trasllat, muntatge i desmuntatge de diferents instal·lacions i /o escenaris per esdeveniments.


ACTIVITATS

Suport en el muntatge i desmuntatge en esdeveniments.