DESCRIPCIÓ

Pintar, cosir o decorar bates dels pallassos de l’hospital


ÁMBIT

Socio-sanitari i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca, sense definir ja que és una tasca que es pot realitzar a cases.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants hospitalitzats.
Professionals de l’entitat (pallassos).


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb coneixements de costura i de decoració de tèxtils.
persones amb creativitat.


FUNCIONS

Pintar, cosir i/o decorar les bates emprades als diferents espectacles i esdeveniments que realitza l’entitat.


ACTIVITATS

Confecció de les bates emprades a les activitats i esdeveniments de l’entitat.