DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un dispositiu residencial per a persones amb consum de drogues i tractament de metadona


ÁMBIT

Sanitari – Socioeducatiu


LLOC

Seu a Son Morro, C/Projecte Home nº4, Palma


DIA I HORA

Torns de 09’00 a 21’00 i de 21’00 a 08’30, de dilluns a diumenge


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones adultes amb consum de drogues i tractament de metadona


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones de més de 20 anys amb un posicionament ferm en contra de les adiccions.


FUNCIONS

Acompanyaments, realització de tallers i activitats, gestió de la cuina, permanències de vespre.


ACTIVITATS

Acompanyaments, tallers i activitats, cuinar, permanències de vespre