DESCRIPCIÓ

Reforç educatiu i tallers lúdics per nins.


ÁMBIT

Social,Educatiu i Oci i temps lliure


LLOC

Casal d’entitats ciutadanes. Av. General Luque 223, Inca


DIA I HORA

de 15’30 a 17’30 de dilluns i dimecres.
de 16’00 a 18’00 de dimarts i dijous.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants de diferents centres d’Inca d’entre 6 a 16 anys derivats dels Serveis Socials d’Inca en risc d’exclusió social.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones dinàmiques i que els agradi participar en activitats dirigides als nins i joves. Amb sensibilitat a les problemàtiques de la infància.


FUNCIONS

Suport en les tasques d’implementació del projecte, en els àmbits del reforç educatiu i tallers lúdics.


ACTIVITATS

Reforç Educatiu, tallers lúdics.