DESCRIPCIÓ

Reforç educatiu i tallers lúdics per nins.


ÁMBIT

Social, Educatiu i Oci i temps lliure


LLOC

Casal d’entitats ciutadanes. Av. General Luque nº223, Inca.


DIA I HORA

17’30 a 19’00, dilluns i dimecres


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants de diferents centres d’Inca d’entre 6 a 16 anys derivats de Serveis Socials d’Inca i els propis centres educatius.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones dinàmiques i que els agradi participar en activitats dirigides a la infància i joventut. Sensibles a les problemàtiques de la infància.


FUNCIONS

Suport en les tasques d’implementació del projecte, en els àmbits del reforç educatiu i tallers lúdics.


ACTIVITATS

Reforç educatiu i tallers lúdics.