DESCRIPCIÓ

Acompanyaments a activitats, a passejar, a fer gestions,…


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Seu Predif, C/ Fratin nº6, palma


DIA I HORA

A convenir. Mínim 1 dia per setmana 2hrs.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat física greu, normalment en situació de dependència.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones responsables i dinàmiques amb ganes de contribuir a mantenir la funcionalitat de persones amb discapacitat.


FUNCIONS

Acompanyaments dels usuaris/es per a l’accés a la comunitat.


ACTIVITATS

Acompanyaments per a la realització d’activitats, passejades, gestions i/o companyia.