DESCRIPCIÓ

Divulgar experiències laborals, donant suport a l’inici professional o creació d’empreses


ÁMBIT

Social


LLOC

Illes Balears, sense especificar ja que depen de la persona atesa.


DIA I HORA

Sense determinar ja que serà de lliure acord amb la demanda de les persones ateses i la disponibilitat de la persona voluntària.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb ceguesa total o baixa visió afiliades a la ONCE.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones disposades a compartir la seva experiència professional amb persones amb una formació/preparació similar i que tenen un dèficit visual greu o ceguesa.


FUNCIONS

Divulgar experiències laborals que poden ser referents a les persones que cerquen feina i tenen limitacions visuals significatives.


ACTIVITATS

Orientar, donar suport en l’inici professional o també amb la creació d’una empresa.