DESCRIPCIÓ

Suport per fer accessible les activitats culturals, conferències, cine fòrum,…


ÁMBIT

Social


LLOC

Illes Balears. Sense definir ja que depen de l’acord amb la persona atesa.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense definir ja que es tracta d’un acord entre la persona atesa i la persona voluntaria.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb ceguessa total o baixa visió afiliades a la ONCE.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb inquietuts culturals


FUNCIONS

Fer més accessible l’oci i la cultura a les persones ateses.


ACTIVITATS

Donar suport a la persona atesa per a que pugui participar de les activitats del seu entorn. Col·laborar en l’organització, d’activitats culturals, conferències, cinema, cineforums, …