DESCRIPCIÓ

Acompanyaments físics i relacionals en diferents moments.


ÁMBIT

Social


LLOC

Illes Balears, sense definir ja que depen de la persona atesa.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense definir ja que depen de l’acord amb la persona atesa.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb ceguesa total o baixa visió afiliades a la ONCE


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb capacitat per les habilitats socials (escolta, comprensió, compartir, …)


FUNCIONS

Pal·liar les situacions de soledat, propiciar la interacció, col·laborar amb la persona per a realitzar activitats per les que no son autònomes.


ACTIVITATS

Acompanyaments físics i relacionals en diferents moments (activitats específiques, consultes mèdiques, recorreguts desconeguts, interacció social, …)