DESCRIPCIÓ

Suport per accedir a informació impresa o recollir correspondència


ÁMBIT

Social


LLOC

Illes balears, sense definir ja que depen de la persona atesa.


DIA I HORA

Tota la setmana – Matí, horabaixa i vespre. Sense definir ja que serà un acord amb la persona atesa.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb ceguesa total o baixa visió afiliades a la ONCE


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb bona capacitat lectora, amb una velocitat de lectura adient i bona vocalització.


FUNCIONS

Donar suport puntual a persones que tenen dificultats per accedir a la informació impresa en determinada documentació o desplaçaments per a recollir correspondència.


ACTIVITATS

Suport a complimentar impresos, lectures de manuals de instruccions, lectura de correspondència i documents privats, lectura d’apunts manuscrits, lectura de text amb gràfics o formules complexes…