DESCRIPCIÓ

Tasques pròpies d’un monitor de temps lliure. Suport educatiu a un petit grup baix la supervisió d’un educador-mestre


ÁMBIT

Social, Educatiu i Oci i temps lliure


LLOC

Centre Naüm de Son Roca, Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 09’00 a 14’00


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants i joves de 4 a 16 anys en dificultats socials


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Joves majors de 18 anys amb facilitat de tracte amb infants i adolescents. Molt recomanable titol de monitor de lleure o interés per realitzar-lo 


FUNCIONS

Tasques pròpies dels monitors de temps lliure i suport educatiu en les tasques escolars a un grup reduït d’infants sota la supervisió d’un educador/mestre.


ACTIVITATS

Preparació de material i espais per realitzar activitats. Conducció d’activitats, tallers, esports, … Suport a les tasques escolars (preparar fitxes, exercicis, ..). Avaluar el funcionament de les activitats.