DESCRIPCIÓ

Tasques pròpies dels monitors de temps lliure: Preparació, conducció i avaluació d’activitaits


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Centre Naüm Son Roca, Palma


DIA I HORA

Dilluns a Dijous de 18’15 a 19.15h


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants i joves de 4 a 16 anys en dificultat social


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys i adults amb facilitat de tracte amb infants i adolescents. Molt recomanable títol de monitor de lleure o interés per realitzar-ho.


FUNCIONS

Tasques pròpies dels monitors de temps lliure sota la supervisió d’un educador/a.


ACTIVITATS

Preparació de material i espais per realitzar activitats. Conduir tallers, activitats, esports, … Avaluar el funcionament de les activitats.