DESCRIPCIÓ

Suport, dinamització i acompanyament i donar recolzament a nins o adults assistencials i amb paralisis.


ÁMBIT

Social i Oci i temps lliure


LLOC

Mallorca, sense determinar depenent de l’activitat. També escola de Mater Misericordiae


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 09’00 a 16’00


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Nins i/o adults assistencials i amb paràlisi.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb capacitats per a acompanyar, dinamitzar i donar suport a les persones ateses.


FUNCIONS

Realitzar acompanyaments, suport en els desplaçaments, donar suport i dinamitzar a la persona atesa.


ACTIVITATS

Menjador escolar, temps d’esplai, sortides i excursions.


Aneu a la barra d'eines