DESCRIPCIÓ

Acompanyament, dinamitzar, suport en activitats físiques a nins o adults amb menys autonomia


ÁMBIT

Social


LLOC

Mallorca a determinar segons l’activitat. També Escola de Mater Misericordiae.


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 16’00 a 19’30. Dissabtes de 09’00 a 16’00


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Nins i/o adults més assistencials (amb menys autonomia).


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb motivació i amb habilitats per donar suport i motivació a la persona atesa.


FUNCIONS

Realitzar acompanyaments, dinamitzar i donar suport a la persona atesa.


ACTIVITATS

Activitats d’oci i temps lliure, activitats esportives. (piscina, psicomotricitat, pilates, escalada, bicicleta, …)


Aneu a la barra d'eines