DESCRIPCIÓ

Acompanyament, dinamitzar, suport en activitats d’oci i temps lliure a nins o adults amb diferents necessitats de suport


ÁMBIT

Oci i temps lliure, cultural,


LLOC

Seu de Mater (C/ Francesc Julià, 54, de Palma) i altres llocs depenent de l’activitat


DIA I HORA

Depenent de l’activitat i la disponibilitat, en períodes de vacances, caps de setmana o tardes.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Infants, joves i adults amb diferents necessitats de suport


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona amb motivació per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Que tenguin capacitats de donar suport emocional i i adaptació a les persones ateses, i que puguin establir vincles afectius a les persones destinatàries.


FUNCIONS

Donar suport a les activitats d’oci i temps lliure que es promoguin per a millorar la qualitat de vida de les persones i facilitin la conciliació de la vida familiar, social i laboral


ACTIVITATS

Activitats al campus en períodes de vacances (Estiu, Nadal i Pasqua) activitats en cap de setmana, activitats els capvespres: activitats d’expressió artística, sortides culturals, a l’entorn,