DESCRIPCIÓ

Activitats informatives i de sensibilització envers la tasca per al desenvolupament que realitza Mans Unides. Promoció de materials i activitats de l’entitat.


ÁMBIT

Educatiu i Cooperació pel desenvolupament


LLOC

Mallorca, sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria.


DIA I HORA

Qualsevol dia de la setmana en horari de matí (flexible).
De setembre a juny.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Alumnes de centres educatius, personal docent i directiu dels centres.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona dinàmica amb habilitats de comunicació. Persona amb coneixements de l’àmbit educatiu. Es  valorarà el coneixement del programa, tot i que l’entitat realitzarà formació. 


FUNCIONS

Ser el representant de l’entitat al centre educatiu assignat. Contacte amb el claustre i personal directiu per a presentar i implantar campanyes i activitats. Donar difusió i promoció de les campanyes i activitats de l’entitat. Promoció i difusió dels materials educatius de l’entitat. Establir, dur a terme i avaluar activitats conjuntes amb el centre educatiu. Creació i seguiment del calendari d’activitats.


ACTIVITATS

Presentar material de campanyes. Promocionar i impulsar les activitats de l’entitat. Promocionar el concurs anual de clipmetratges. Participar/realitzar debats i conferències. Activitats de video fòrum, conta contes, mercadets, …